• Regulamin

 

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep internetowy ScandiAgd prowadzony jest przez firmę F.H.U Jacek Kowalczyk z siedzibą w Świdwinie przy ul.Sienkiewicza 26 ,78-300 Świdwin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 672-1679255
Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.


§2 DEFINICJE

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu ScandiAgd czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
Przedsiębiorca – F.H.U Jacek Kowalczyk z siedzibą w Świdwinie przy ul.Sienkiewicza 26, 78-300 Świdwin, wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP: 672-1679255
Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę

§3 KONTAKT

Adres przedsiębiorstwa: ul.Sinkiewicza 26, 78-300 Świdwin
Adres poczty elektronicznej: Fhu.J.Kowalczyk@wp.pl
Numer telefonu: 790-244-389
Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§4 INFORMACJE WSTĘPNE

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (faktura bez VAT)
Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.

 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 Dostępne formy płatności:

  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Alior Raty"
  • Płatność przy odbiorze
  • Przelew


Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§6 DANE OSOBOWE I ZGODY MARKETINGOWE

Akceptując regulamin sklepu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu) w następujących celach:

Realizacji zamówienia złożonego telefonicznie, sms, mailowo bądź w sklepie internetowym
W celach marketingowych związanych z działalnością Scandi_Agd

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

KONTAKT Z NAMI:
790-244-389
Fhu.J.Kowalczyk@wp.pl